Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Endometriose in Balans verricht al lange tijd wetenschappelijk onderzoek op meerdere domeinen met o.a. Technische Universiteit Delft.

De onderzoekslijn van ons expertisecentrum richt zich op diepe endometriose met de focus op de patiëntveilige implementatie van nieuwe technieken in technologieën. Dit betreft innovatie en implementatie van nieuwe interventies, optimaliseren van diagnostiek en patiënt georiënteerd onderzoek middels Patient Reported Outcome / Experience Measures en Value Based Health Care.

Onze endometriose onderzoekslijn steunt op drie pijlers:

  • Meten van kwaliteit (waaronder Value Based Health Care)
  • Diagnostiek/beeldvorming
  • Chirurgische innovaties

De pijler is de samenwerking met de TU Delft en behelst naast de ontwikkeling van nieuwe technologie (o.a. machine learning) ook de evaluatie van chirurgische behandelingen middels op te zetten multicenter RCT’s. Wij nemen daarin momenteel het voortouw in het opzetten van een consortium studie omtrent de beste behandeling van diepe endometriose bij kinderwens.

Ook wordt in (inter)nationaal onderzoek geparticipeerd (EndoSearch trial en de consortiumstudies: SOMA studie, COPIE studie).

Dr. Rhemrev geeft lezing voor collega's

Op het congres van de Nederlands-Vlaams Doelencongres Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie vereniging heeft dr. Johann Rhemrev op donderdag 1 april 2021 een goed bekeken overzicht gegeven van technieken voor het sluiten van de vaginatop na het verwijderen van de uterus.

Rhemrev is nauw betrokken bij ontwikkelingen van nieuwe instrumenten voor deze uitdagende chirurgische handeling. Doel hierbij is dat de ingrepen waarbij de vaginatop opnieuw gesloten moet worden voor de patiënt een vermindering van recidiverend top dehiscentie oplevert. De vruchtbare samenwerking met ontwerpers aan de Technische Universiteit Delft en het innovatieve Nederlands bedrijf DEAM draagt bij aan deze ontwikkeling.

Publicaties (vanaf 2018):

Heeft u last van extreem pijnlijke menstruaties?

Doe de zelftest

Endometriose in balans staat voor:

Wij werken samen met multidisciplinaire teams

Patiënt heeft de regie

Arts en patiënt beslissen samen

Verbeteren van de kwaliteit van leven

Wetenschap

Over onsOnze werkwijzeNeem contact op