Slide 3

Één van de doelen van Endometriose in Balans is de kwaliteit van het leven van endometriose patiënten te verbeteren. De door u ingevulde ‘Quality of life score’ wordt tijdens het eerste consult met de verpleegkundige besproken. Deze meting wordt met tussenpozen van enkele maanden herhaald zodat het effect van de behandeling op de kwaliteit van leven duidelijk wordt.