Psychologische begeleiding

Psychologische begeleiding

Endometriose is een chronische ziekte . Wanneer u geconfronteerd wordt met ziekte of een lichamelijke klacht/beperking heeft dat doorgaans gevolgen op emotioneel, lichamelijk, sociaal, relationeel en/of maatschappelijk gebied. Soms zijn deze gevolgen van korte duur, maar wanneer deze gevolgen langdurend zijn betekent dat dat een aanpassing in uw leven nodig is om optimaal te kunnen blijven functioneren. Deze aanpassing kan moeizaam verlopen.

Psychologische zorg

Het hebben van endometriose, betekent doorgaans een verandering van het toekomstbeeld. Ziekte is van invloed op uw zelfbeeld, autonomie en identiteit, maar ook het contact en de relaties met de mensen om u heen kan veranderen. Veel voorkomende emoties waar mensen die geconfronteerd worden met endometriose tegen aan lopen zijn gevoelens van machteloosheid (gevoel van controleverlies), miskenning, eenzaamheid, verdriet, onzekerheid, frustratie en boosheid. Tevens kunnen er andere psychische klachten ontstaan zoals depressieve klachten, angstklachten, paniekaanvallen of traumagerelateerde klachten.

Bij ziekte, een ingrijpende ervaring of een lichamelijke klacht hoort verwerking. Ieder mens heeft zijn eigen manier van verwerken ontwikkeld. Dit mechanisme kan op een gegeven moment niet meer voldoende effectief zijn of tot problemen of psychische klachten leiden. Op zo’n moment kan professionele hulp zinvol of aangewezen zijn.

Binnen het EiB wordt om die reden niet alleen aandacht geschonken aan de medische behandeling van de endometriose, maar ook aan de psychische zorg voor de patiënt en zijn omgeving.

Eindelijk werd er naar mijn klachten geluisterd. Bij Endometriose in Balans wordt ik erg fijn behandeld en hebben de genaecologen echt kennis van zaken. Lydia (23)

Gespecialiseerde psychologische zorg

Binnen het Endometriose in Balans centrum is een medisch psycholoog aanwezig. Zij is GZ-psycholoog en psychotherapeut en is gespecialiseerd in begeleiding bij emotionele en sociale gevolgen van endometriose.

Er kunnen verschillende psychische klachten aanleiding zijn voor het inschakelen van professionele hulp, vooral als hierdoor belemmering in het dagelijkse functioneren wordt ervaren.

 • Psychische klachten als gevolg van het aanpassings- en/of verwerkingsproces (omgaan met endometriose)
 • Hulp nodig bij het besluitvormingsproces over het te volgen behandeltraject (bijv over een operatie, wel of niet baarmoederverwijdering)
 • Pijngerelateerde problemen en klachten
 • Psychische klachten in samenhang met fertiliteitsproblemen, (onvervulde) kinderwens, miskramen
 • Negatieve ziekenhuis ervaringen
 • Depressieve klachten
 • Angstklachten, paniekaanvallen
 • Overmatig piekeren
 • Trauma gerelateerde klachten
 • Seksuele problemen
 • Zelfbeeldproblemen en Identiteitsproblemen
 • Problemen in de communicatie met artsen en hulpverleners
 • Andere psychische klachten die ontstaan zijn als gevolg van de endometriose of de behandeling ervan.

Behandelmogelijkheden

Adviesconsult

Dit consult is gericht op het leren omgaan met ziekte, het versterken van de draagkracht, hulp bij het besluitproces over het te volgen behandeltraject (bijv wel of geen operatie)

Kortdurende behandeling

De behandeling van psychische klachten in samenhang met endometriose middels o.a. kortdurende inzichtgevende/psychodynamische psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR. Het doel van de behandeling is een afname van de klacht of het vergroten van het inzicht in het persoonlijk functioneren ten einde de kwaliteit van leven te optimaliseren.

Partner relatiegesprekken

Deze gesprekken richten zich op spanningen en/of  problemen die ontstaan binnen de relatie als gevolg van de endometriose.

Groepsbijeenkomsten

Wanneer uw klachten een langerdurende behandeling behoeven, danwel wanneer uw klachten buiten het gebied van de medisch psycholoog liggen, zal u geadviseerd worden een behandeling buiten het ziekenhuis te starten. De medisch psycholoog kan u hierbij adviseren.

Praktische informatie

Procedure

Verwijzing naar de medisch psycholoog verloopt altijd via de gynaecoloog van het Endometriose in Balans centrum. Na een eerste intakegesprek zal worden besproken of en wat de behandelmogelijkheden zijn.

Na een intakegesprek kan er een korte samenvatting in uw medisch dossier worden geplaatst, zodat uw behandelend gynaecoloog op de hoogte is of u een consult heeft gehad en of uw psychologische begeleiding krijgt gedurende de behandeling van endometriose. Er zal met u worden besproken wat er in uw medisch dossier gerapporteerd wordt.

Privacy en Medisch dossier

De medisch psycholoog  (psychotherapeut) dient zich te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Deze beroepscode is te downloaden op de site van de NVP.

De geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van de beroepscode. Dit houdt in dat alles wat u met uw psycholoog bespreekt strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat er slechts informatie aan derden wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming. Deze geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). U zal worden gevraagd een toestemmingsformulier in te vullen om aan te geven of u wel/niet toestemming verleent om een samenvatting van het intakegesprek in uw medisch dossier te zetten en/of informatie aan uw huisarts te verschaffen.

Vragenlijsten

Gedurende het hele ziekte- en behandelingsproces zal het medisch team van EIB steeds kijken hoe het met u gaat. IN dat verband zal u bij aanvang, tussentijds en/of bij afsluiting van de behandeling worden gevraagd een vragenlijst in te vullen om het effect van de medische behandeling en/of  de psychologische zorg te meten. De resultaten worden geanonimiseerd en kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het is ook mogelijk dat u wordt gevraagd vragenlijsten in te vullen omwille van de diagnostiek van uw klachten.

Bereikbaarheid

De psycholoog is te bereiken via het algemene nummer van de Endometriose in Balans poli. De psycholoog is doorgaans 2 a 3 dagen per week aanwezig op de poli.

Heeft u last van extreem pijnlijke menstruaties?

Doe de zelftest

Endometriose in balans staat voor:

Multidisciplinair team

Patiënt heeft de regie

Arts en patiënt beslissen samen

Verbeteren van de kwaliteit van leven

Wetenschap

Over onsOnze werkwijzeNeem contact op