Presentatie dr J.P. Berger op het Europese Congres voor Laparoscopie in Budapest

Op het Europese Congres voor Laparoscopie in Budapest heeft dr J.P. Berger een presentatie gegeven over de resultaten van de eerste studie die in ons centrum Endometriose in Balans is verricht. Bij deze studie hebben wij kunnen aantonen dat we met een uitgebreide anamnese (het eerste vragengesprek), het klinisch onderzoek en de uitgebreide echografie de endometriose bij 93% van de patiënten heel nauwkeurig kunnen aantonen. Wij zijn erg blij met deze fantastische resultaten en hebben hierop erg positieve reacties op het congres ontvangen.

Dr J.P. Berger

Geef een reactie