Over ons

Endometriose in Balans

Endometriose in Balans is officieel opgericht in Maart 2018 door drie ervaren gynaecologen die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van endometriose. In korte tijd is Endometriose in Balans uitgegroeid tot een van de grootste centra in Europa voor de behandeling van endometriose.

Over het algemeen geldt voor endometriose dat het lang duurt voordat de diagnose gesteld is en is de behandeling daarbij vaak suboptimaal. Gemiddeld duurt het 6-8 jaar voordat vrouwen de diagnose krijgen en dit delay loopt op tot 12-14 jaar voor vrouwen met de meest ernstige vorm van endometriose waarbij ook de dikke darm betrokken is.

Endometriose in Balans is een expertisecentrum voor vrouwen met endometriose en biedt een holistische benadering van de ziekte en de klachten. Wij werken in een multidisciplinair team van gynaecologen (endometriose chirurgen), darmchirurgen, urologen, radiologen, pijnspecialisten, fertiliteit specialisten, een klinisch psycholoog, diëtist, bekkenbodemfysiotherapeut en gespecialiseerde verpleegkundigen. Hierdoor is het mogelijk alle beschikbare behandelingen aan te bieden en deze af te stemmen op de wensen van de patiënt en de ernst van de ziekte.

alexander-monro-ziekenhuis

Wij geloven dat, ongeacht de uitgebreidheid van de endometriose en de al dan niet aanwezige betrokkenheid van de urinewegen, dikke darm, bekkenzenuwen of borstholte, de vrouw altijd in de lead is. Wij hanteren het principe van ‘shared decision making’ en zetten de vrouw hiermee in de regie van haar behandeling, waarbij wij als arts de rol van adviseur innemen.

Endometriose in Balans is in 2018 gestart als afdeling binnen het Haaglanden Medisch Centrum (locatie Bronovo) en sinds 2023 gevestigd in het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven.

Daarnaast is Endometriose in Balans actief in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek onder onze patiënten

De ervaring van patiënten in de verschillende fasen van het behandeltraject worden via gevalideerde vragenlijsten vastgelegd. De uitkomsten worden structureel besproken en gebruiken we om de kwaliteit van zorg in ons centrum continu te verbeteren. Bekijk hier het patiënt journey document (pdf).

Het behandelend team

J. Rhemrev

Gynaecoloog

'Al sedert mijn opleiding aan de VU in Amsterdam zag ik dat endometriose niet overal de aandacht kreeg die het verdiende. Door de expertise die ik heb opgedaan als hoofd van de fertiliteitskliniek in Bronovo en mijn participatie in het team van laparoscopische chirurgen denk ik een waardevolle bijdrage te leveren aan Endometriose in Balans.'

J. English

Gynaecoloog

'Tussen de 35.000 en 75.000 vrouwen in Nederland lijden aan een ernstige vorm van endometriose waarbij darmen en/of blaas zijn aangetast. Mijn specifieke interesse is om deze ernstige vorm van de ziekte te behandelen door middel van complexe en ingrijpende laparoscopische chirurgie waarbij zoveel mogelijk zenuwen in de omgeving van het aangetaste weefsel gespaard blijven. Deze vorm van chirurgie wordt slechts op enkele plaatsen in Nederland toegepast.'