Over ons

Endometriose in Balans

Endometriose in Balans is officieel opgericht in Maart 2018 door drie ervaren gynaecologen die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van endometriose. In korte tijd is Endometriose in Balans uitgegroeid tot een van de grootste centra in Europa voor de behandeling van diep invasieve endometriose.

Over het algemeen geldt voor endometriose dat het lang duurt voordat de diagnose gesteld is en is de behandeling daarbij vaak suboptimaal. Gemiddeld duurt het 6-8 jaar voordat vrouwen de diagnose krijgen en dit delay loopt op tot 12-14 jaar voor vrouwen met de meest ernstige vorm van endometriose waarbij ook de dikke darm betrokken is.

Endometriose in Balans is een expertisecentrum voor vrouwen met endometriose en biedt een holistische benadering van de ziekte en de klachten. Wij werken in een multidisciplinair team van gynaecologen (endometriose chirurgen), darmchirurgen, urologen, radiologen, pijnspecialisten, fertiliteit specialisten, een klinisch psycholoog, diëtist, bekkenbodemfysiotherapeut en gespecialiseerde verpleegkundigen. Hierdoor is het mogelijk alle beschikbare behandelingen aan te bieden en deze af te stemmen op de wensen van de patiënt en de ernst van de ziekte.

Wij geloven dat, ongeacht de uitgebreidheid van de endometriose en de al dan niet aanwezige betrokkenheid van de urinewegen, dikke darm, bekkenzenuwen of borstholte, de vrouw altijd in de lead is. Wij hanteren het principe van ‘shared decision making’ en zetten de vrouw hiermee in de regie van haar behandeling, waarbij wij als arts de rol van adviseur innemen.

Endometriose in Balans is sinds 2018 als aparte afdeling binnen het HMC operationeel en ontving al direct in 2019 als eerste endometriose kliniek de STZ status (een erkenning voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg en functioneren als tertiair verwijzingscentrum). In maart 2020 zijn wij tevens gecertificeerd door de European Endometriosis League als center of excellence, als een van de weinige endometriose gespecialiseerde centra in Europa.

Daarnaast is Endometriose in Balans actief in het opleiden van de nieuwe generatie van endometriose specialisten en in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Koningin Máxima opent expertisecentrum Endometriose in Balans

Op donderdag 15 maart heeft Koningin Máxima het expertisecentrum Endometriose in Balans in HMC Bronovo geopend. Bekijk hiernaast de video van de officiële opening van Endometriose in Balans.

Onderzoek onder onze patiënten

De ervaring van patiënten in de verschillende fasen van het behandeltraject worden via gevalideerde vragenlijsten vastgelegd. De uitkomsten worden structureel besproken en gebruiken we om de kwaliteit van zorg in ons centrum continu te verbeteren. Bekijk hier het patiënt journey document (pdf).

Het behandelend team

M. Smeets

Gynaecoloog

'Doordat het nu nog meer dan 7 jaar duurt eer bij een vrouw de juiste diagnose wordt gesteld, worden zij 'vermaakt' tot slachtoffer en raakt zij volledig de regie kwijt. Door inzet van al onze chirurgische expertise en vaardigheden, opgedaan tijdens o.a. de opleiding voor mediator en strategisch coach, denk ik dat wij het verschil kunnen maken. Uiteraard door de vrouw centraal te stellen en vanaf het eerste contact te trachten haar de regie terug te geven over haar ziekte en haar leven.'

J. Rhemrev

Gynaecoloog

'Al sedert mijn opleiding aan de VU in Amsterdam zag ik dat endometriose niet overal de aandacht kreeg die het verdiende. Door de expertise die ik heb opgedaan als hoofd van de fertiliteitskliniek in Bronovo en mijn participatie in het team van laparoscopische chirurgen denk ik een waardevolle bijdrage te leveren aan Endometriose in Balans.'

J. English

Gynaecoloog

'Tussen de 35.000 en 75.000 vrouwen in Nederland lijden aan een ernstige vorm van endometriose waarbij darmen en/of blaas zijn aangetast. Mijn specifieke interesse is om deze ernstige vorm van de ziekte te behandelen door middel van complexe en ingrijpende laparoscopische chirurgie waarbij zoveel mogelijk zenuwen in de omgeving van het aangetaste weefsel gespaard blijven. Deze vorm van chirurgie wordt slechts op enkele plaatsen in Nederland toegepast.'

N. Paridaans

Gynaecoloog

'Endometriose is een aandoening die vrouwen raakt op vele facetten; lichamelijk en sociaal emotioneel. lk vind het belangrijk om dit niet alleen medisch inhoudelijk te benaderen, maar waar nodig ook overige ondersteuning te bieden. Mijn streven is om met aandacht en kennis, samen de meest optimale behandeling op te stellen.'

M. Blikkendaal

Gynaecoloog, Chef de clinique / Fellow

'De patiënte zelf zoveel mogelijk de regie over haar ziekte kunnen laten nemen, dat vind ik belangrijk. Dankzij de multidisciplinaire opzet van dit expertisecentrum kunnen wij dat voor een moeilijk behandelbare aandoening als endometriose nastreven. Daarom moeten wij onderzoek blijven doen om nog meer over endometriose te weten te komen en dat combineren met e-health toepassingen om onze patiënten meer inzicht in hun ziekte te geven.'

D. Pelikan

Gynaecoloog

De patiënte centraal stellen, begeleiden en samen beslissen welke behandeling het beste bij u past, is hetgeen ik mij maximaal voor wil inzetten. Bij Endometriose in Balans bieden we een multidisciplinaire benadering met zowel medisch inhoudelijke expertise als ook lichamelijke en psychische ondersteuning. Daarnaast vind ik het belangrijk een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek om een steeds beter inzicht in deze ziekte te verkrijgen.

T. Limperg

Gynaecoloog, Chef de clinique / Fellow

“Mijn doel is mijn in Amerika opgedane chirurgische ervaring en kennis over chronische pijn in te zetten in ons multidisciplinaire team. Iedereen draagt zo een steentje bij om mensen weer de kans te geven om optimaal te kunnen functioneren en waardevolle levens te leiden. Bovendien zet ik mij in voor zowel het uitbreiden van onze kennis over endometriose en chirurgische technieken door middel van onderzoek als het verspreiden van onze kennis en kunde onder patiënten en andere zorgverleners.”

G. Greebe

Secretaris EIB, coördinator

'Mijn taak is om er voor te zorgen dat de patiënten bij ons in een 'warm bad' terecht komen en de service zo optimaal mogelijk is. Tevens ben ik verantwoordelijk voor deze website en dient deze als een up-to-date informatiebron waarmee men kan deelnemen in ons forum en vragen kan stellen aan onze specialisten. Als alles goed is geregeld, ligt de aandacht daar waar die moet zijn: bij de patiënt. Dat is waarvoor ik sta.'

I. den Haring-Pas

Doktersassistente

'Ik ben vaak de eerste die de patiënte te woord staat. Daarom is het belangrijk om het contact op een zo vriendelijk mogelijke wijze te doen. lk vind het zeer leuk om mensen te begeleiden in alle afspraken die gemaakt moeten worden.'

I. Ronhaar

Verpleegkundige

'Omgaan met chronische buikpijn of pijn tijdens de menstruatie is afhankelijk van medische en psychische factoren. Als verpleegkundige ga ik met U in gesprek om d.m.v. een intake en Uw gegevens zorgvuldig te documenteren. De uitdaging voor mij als verpleegkundige is dat ik tijd en aandacht kan geven, dat maakt deze poli bijzonder.'

M. Gomez Mosquera

Verpleegkundige

Als verpleegkundige staat voor mij de behoefte van de patiënt centraal. Ik bied een luisterend oor aan de patiënten, zodat zij zich gehoord voelen. Hier staat  EIB ook bekend om. Het is voor ons van belang dat de patiënten zich ook begrepen voelen. Wanneer ze de afdeling verlaten met meer informatie over hun gezondheidstoestand geeft dit al een opluchting. Het is erg fijn om hier deel van uit te maken. EIB is een expertisecentrum waar geen dag hetzelfde is en waar ik continu blijf leren.

D. Karreman

Verpleegkundige

F.W. Jansen

Gynaecoloog

'Endometriose is een aandoening met vele klinische verschijningsvormen en de klachten zijn helaas niet altijd direct vanuit onze medische en anatomische kennis te verklaren. Deze ingewikkelde balans behoeft in mijn optiek een wetenschappelijke basis, zodat de patiënten verder geholpen kunnen worden. Met de insteek van de wetenschappelijke benadering hopen wij meer inzicht te krijgen in wat endometriose allemaal doet en kunnen wij zo ook nóg betere behandelingstrajecten opzetten.'

C. Lutters

Psychotherapeut

'Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Endometriose is een chronische ziekte en kan bij elke vrouw, in elke levensfase een andere invloed hebben. Iedereen heeft andere persoonlijkheidskenmerken en gaat op zijn eigen manier met moeilijke situaties en ziekte om. Als psycholoog vind ik het van belang dat er aandacht is voor die vrouwen die de psychische klachten als gevolg van de endometriose als belastend en beperkend ervaren.'

C. Van der Grijp – Baneke

Bekkenfysiotherapeute

'Endometriose gooit uw leven en de plannen die u had voor de toekomst overhoop. Als bekkenfysiotherapeute en als coach probeer ik samen met u en met de andere disciplines van ons medisch behandelcentrum een weg te vinden hoe u de klachten kunt verminderen en hoe u ondanks de klachten een waardevol leven kunt leiden.'

J.W.A. Oosterhuis

Chirurg

'Ernstige endometriose kan organen treffen als darmen of longen (thoracale endometriose). Als chirurg met expertise in darm- en longchirurgie ben ik daarom betrokken bij het expertisecentrum Endometriose In Balans.'

B. Merks

Uroloog

Als uroloog ben ik verantwoordelijk voor de urinewegen die betrokken kunnen zijn bij de endometriose. Door onze patiënten in het speciale team te bespreken en te behandelen, krijgen ze de optimale behandeling voor de vaak complexe situaties.'

J. den Otter

Diëtist

‘Voeding is maatwerk en dat geldt zeker voor dieetadviezen bij chronische buikklachten bij endometriose. Een juist aangepaste voeding kan klachten verminderen en de kwaliteit van leven aanmerkelijk verbeteren. Zeker als u nog een operatie moet ondergaan is een goede conditie van belang. Een optimale voeding is essentieel voor een sneller herstel. In overleg met u stel ik het dieetadvies samen dat aangepast is aan uw medische en persoonlijke omstandigheden.’

M. Westerterp

Chirurg

J. Metzemaekers

Onderzoeker

Mijn rol bij Endometriose in Balans is het doen van wetenschappelijk onderzoek. Middels vragenlijsten willen wij onderzoeken hoe effectief de behandeling is in relatie tot kwaliteit van leven verbetering. De voortgang in kwaliteit van leven kunt u zelf inzien via de link in de email, daarom is het van belang dat u de vragenlijsten invult. Voor vragen over de vragenlijsten kunt u altijd bij mij terecht.'

L. Romijn

Gynaecoloog in opleiding