Onze werkwijze

Patiënt staat aan het roer

Wat betekent dit voor u?

  • Actief in plaats van passief
  • Leidend in plaats van lijdend
  • Aan het stuur in plaats van op de achterbank

Kern van de aanpak van Endometriose in Balans is dat de patiënt de regie krijgt over haar behandeling en kan rekenen op de behandeling door professionals en specialisten van verschillende disciplines. Ieder lid van het multidisciplinaire team is goed bekend met endometriose. Iedere patiënt wordt besproken in het multidisciplinair overleg. Zo kan de patiënt samen met haar team uitvinden en bepalen wat in haar situatie het beste behandelplan is.

Wilt u uw medisch dossier inzien? Onze polikliniek is gevestigd in het ziekenhuis HMC locatie Bronovo te Den Haag. Via deze website is het altijd mogelijk om zelf het dossier in te zien. Klik daarvoor hier.

Arts is coach

Wat betekent dit voor ons?

  • Informatief in plaats van directief
  • Begeleidend in plaats van bepalend
  • Besluitvaardig wanneer nodig

Artsen en andere zorgverleners zijn allang niet meer de alleswetende en de patiënt is zeker niet langer alleen maar ervaringsdeskundige. Zij is o.a. door haar contacten met lotgenoten en e-mails met experts van over de hele wereld zeer goed geïnformeerd. Het team van Endometriose in Balans staat patiënten bij in het maken van de vertaalslag van al deze informatie naar haar persoonlijke situatie.

In verschillende fases van het behandelproces zal de coachende rol ook telkens opnieuw worden ingevuld. Als er in de eerste fase van de ziekte sprake is van heftige emoties zal de patiënt minder in staat zijn om zelf de regie te houden en zal de arts directiever zijn dan in de fase van nazorg/chroniciteit. Later is de patiënt perfect in staat om haar eigen regie te voeren en is zij dankzij internet en fora soms zelfs beter geïnformeerd dan wij. Het team van Endometriose in Balans is dan een open en transparante overlegpartner.

Persoonlijk behandelplan

Bij het eerste consult wordt ruim de tijd genomen voor anamnese, mede met behulp van de vragenlijst die u vooraf heeft ingevuld. Met de verpleegkundige maakt u samen ook een ‘quality of life’ score. Hierbij beoordeelt u de kwaliteit van uw leven. Deze meting wordt met tussenpozen van enkele maanden herhaald waarmee we kunnen beoordelen of en in hoeverre de behandelingen invloed hebben op uw ’quality of life’ . Een gynaecologisch onderzoek en een echo zijn eveneens standaardonderdelen van deze eerste afspraak op de poli. De gegevens en uitkomsten worden in het persoonlijk elektronisch patiëntendossier (EPD) vastgelegd.

Indien sprake is van endometriose graad 1-2, de oppervlakkige vorm van ziekte, bespreekt uw behandelaar de behandelopties met u. Hierbij wordt er uitleg en informatie over de aandoening gegeven en krijgt u passende adviezen en handvatten aangereikt. Wanneer u niet in het verzorgingsgebied van het HMC woont (regio Den Haag) verwijzen wij u terug naar uw huisarts of gynaecoloog in eigen regio, alwaar u eveneens kwalitatief hoogwaardige zorg ontvangt. Met deze behandelaar kunt u vervolgens, obv de door ons geleverde adviezen, aan de slag en op zoek gaan naar de meest optimale (combinatie van) behandeling(en). Vanzelfsprekend kan er vanuit deze zorgverleners overleg plaatsvinden met ons centrum indien er vragen zijn tijdens de behandeling.

De terugverwijzing biedt u de mogelijkheid om behandeld te worden in de eigen regio, en is conform landelijke afspraken omtrent de endometriose zorg.

Indien sprake is van diep invasieve (graad 3-4) endometriose wordt de patiënt vervolgens in het multidisciplinaire overleg met de betrokken specialisten besproken. In dit overleg wordt de voor u best passende behandeling door de artsen bepaald. Medicatie, operatief ingrijpen, psychologische- en pijnbegeleiding of een combinatie van behandelingen kunnen deel uitmaken van uw behandelplan. Het behandelplan is natuurlijk gebaseerd op de aanwezigheid, de aard van de endometriose en de ernst van de klachten. Maar u als mens achter de ziekte is voor ons leidend in het bepalen van maatwerk en we houden dan ook rekening met uw mening, specifieke wensen en persoonlijke behoefte.

E-health

Forum
Endometriose in Balans is gevestigd in het ziekenhuis HMC locatie Bronovo te Den Haag. Maar het centrum biedt ook een online platform voor het uitwisselen van informatie met lotgenoten en deskundigen. Het multidisciplinaire team is ook actief op dit forum.

Uw medisch dossier inzien
Onze polikliniek is gevestigd in het ziekenhuis HMC locatie Bronovo te Den Haag. Via deze website is het altijd mogelijk om zelf het dossier in te zien. Klik daarvoor hier.

E-health bij Endometriose in Balans is:

  • Een app voor op uw smartphone
  • Een forum voor contact met lotgenoten
  • Uw medisch dossier inzien
  • E-mailcontact voor recepten

Endometriose in Balans App

Endometriose in balans heeft een eigen app ontwikkeld. Deze app begeleidt u door het zorgtraject met alle informatie. Ga met uw smartphone naar de App Store of Google Play om de app te downloaden.