Nieuws

Onze professionals Cobie Lutters, Jeroen Metzemaekers en Noor Paridaans hebben op 24 september jl deelgenomen aan een life event georganiseerd door Cycle

Awareness voor endometriose is een belangrijk item in het verkorten van de diagnose tijd voor deze ziekte. Informeren van vrouwen over deze aandoening is daar onderdeel van. Daarom hebben onze professionals Cobie Lutters, Jeroen Metzemaekers en Noor Paridaans op 24 september jl deelgenomen aan een life event georganiseerd door Cycle . In een online webinar …

17 juni 2020 Artikel in Medisch Contact over centralisatie endometriose zorg

Haags Endometriose in Balans-centrum eerste stap in de goede richting  Centralisatie tilt endometriose zorg naar hoger plan Gezien de complexiteit van endometriose is het raadzaam de zorg rond deze aandoening te concentreren in expertcentra, stellen hoogleraar Frank Willem Jansen en collega’s. In Den Haag is de eerste aanzet hiertoe gedaan. Jeroen Metzemaekers arts-onderzoeker, Leids Universitair …

Jaarverslag Endometriose in Balans

Endometriose in Balans heeft een jaarverslag uitgegeven. Daarin staan onder andere de patiëntenzorg, kwaliteit, wetenschappelijk onderzoek, kerncijfers en complicaties toegelicht. Lees hier het complete jaarverslag.

Nascholing zorgprofessionals

Op 9 juni jongstleden organiseerde Endometriose in Balans een Webinar om de awareness voor en kennis van deze ziekte bij zorgprofessionals te vergroten. De onderwerpen die aan bod kwamen, waren diagnostiek, pijnbehandeling en fertiliteit. Zowel huisartsen, als gynaecologen, anesthesiologen en fertiliteitsartsen sloten zich aan. Een groot succes, kunnen wij met trots zeggen, een reden om …

COVID-19 beleid bij Endometriose in Balans (HMC)

Uitbreiding van de zorg van HMC Bronovo polikliniek Endometriose in Balans. Poliklinische afspraken: Vanaf maandag18 mei 2020 start onze polikliniek weer op tot 20% van onze gebruikelijke fysieke afspraken. Dit heeft tot gevolg dat herhaalconculten zo veel mogelijk telefonisch of met beeldbellen plaats zullen vinden en fysieke afspraken gespreid ingepland worden. Iedere 14 dagen volgt …

Succesvol wetenschappelijk onderzoek EiB

Endometriose in Balans is toonaangevend op het gebied van endometriose. Naast haar diagnostische en klinische werk doet het team ook veel wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van endometriose. Uitgeverij Riley is toonaangevend met haar wetenschappelijke vakblad Journal of Ultrasound in Medicine. Om een onderzoek daarin gepubliceerd krijgen moet het van hoog niveau zijn. Collega wetenschappers …

Endometriose Awareness Event verplaatst naar maart 2021

Endometriose Awareness Event, verplaatst naar maart 2021! Zoals jullie reeds vernomen hebben is het Endometriose Awareness Event van 14 maart 2020 vanwege de kwestie rondom de COVID-19 epidemie gecanceld. Dit heeft plaatsgevonden na goed overleg tussen Endometriose in Balans en de Endometriose Stichting. Het evenement wordt altijd gehouden in maart, vanwege de internationale awareness maand. …

Awareness Event Endometriose in Balans op 14 maart AFGELAST

Door de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Coronavirus, moesten meerdere sprekers zich terugtrekken vanwege het beleid dat was opgemaakt door hun (ziekenhuis) organisaties. Mede daarom, maar tevens vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid, hebben wij na overleg tussen Endometriose in Balans en de Endometriose Stichting besloten dat het Evenement op 14 maart GEEN doorgang kan vinden. …

Certificaat European Endometriosis League

HOT NEWS: Naar aanleiding van ons vorige bericht over de visitatie van de European Endometriosis League. Wij ontvingen onderstaande bericht dat wij het hoogste certificaat hebben ontvangen! On behalf of the Chairman of the Certification Commission, Prof. Dr. med. Dr. h. c. K.-W. Schweppe, may I inform you that the audit report has been approved …

Jaarverslag 2018

Endometriose in Balans heeft haar jaarverslag gepubliceerd. In het jaarverslag staat o.a. beschreven hoeveel patiënten met endometriose bij Endometriose in Balans in het Haaglanden Medisch Centrum locatie Bronovo zijn behandeld. Ook wordt verslag gedaan van de wetenschappelijke onderzoeken. In één van deze wetenschappelijke onderzoeken wordt de kwaliteit van leven van patiënten met endometriose onderzocht. Klik …