Meer informatie

Meer informatie

Endometriose in Balans is een endometriose kliniek gelegen centraal in Nederland. Onze polikliniek is gevestigd in het ziekenhuis Alexander Monro in Bilthoven.

Endometriose in Balans is opgericht door de gynaecologen Dr. Rhemrev en Dr. English. Klik hier voor meer informatie over het medisch team.

Endometriose in Balans werkt samen met toonaangevende organisaties in haar vakgebied. Hieronder staan enkele nuttige links.

ESHRE
De Europese beroepsvereniging heeft richtlijnen opgesteld voor Endometriose patiënten.
www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Endometriosis-guideline.aspx

Patiëntenvereniging
www.endometriose.nl

Nederlandse Vereniging Obstetrie & Gynaecologie
www.nvog.nl/voorlichting

Zelfhulp gynaecologie 
www.icgynaecologie.nl

Bij verminderde vruchtbaarheid
www.freya.nl

Onderzoek
Er is onderzoek gedaan naar hoe de patiënten onze werkwijze ervaren.
Open hier dit onderzoek document (pdf).

Heeft u last van extreem pijnlijke menstruaties?

Doe de zelftest

Endometriose in balans staat voor:

Multidisciplinair team

Patiënt heeft de regie

Arts en patiënt beslissen samen

Verbeteren van de kwaliteit van leven

Wetenschap

Over onsOnze werkwijzeNeem contact op

The patient is in control

At the wheel and not in the back seat

Kern van de aanpak van Endometriose in Balans is dat de patiënt de regie krijgt over haar behandeling en kan rekenen op de behandeling door professionals en specialisten van verschillende disciplines. Ieder lid van het multidisciplinaire team is gespecialiseerd in endometriose. Zo kan de patiënt samen met haar team uitvinden en bepalen wat in haar situatie het beste behandelplan is. Alvorens patiënten een operatie ondergaan worden zij eerst besproken in het multidisciplinaire overleg.

Multidisciplinair team

We overleggen niet alleen met u, maar stemmen ook met elkaar af

Wij zijn een multidisciplinair team van endometriose specialisten waarin gynaecologie, psychologie, fysiotherapie, pijnbestrijding, urologie, chirurgie, radiologie en diëtetiek samenwerken. We overleggen niet alleen met u, maar stemmen ook met elkaar af. Al onze professionals hebben veel kennis van en ervaring met endometriose. Wij staan niet alleen op de poli, maar ook via e-health klaar om onze patiënten te coachen bij de uitvoering van hun persoonlijk behandelplan.

Arts en patiënt beslissen samen

Het behandelplan wordt gezamenlijk opgesteld

Bij uw eerste bezoek krijgt u te horen of u endometriose heeft. Bij een chronische ziekte als endometriose zijn er vaak verschillende behandelopties. Iedere optie heeft voor- en nadelen. Wat het beste is voor u is mede afhankelijk van uw individuele situatie, persoonlijke prioriteiten en persoonlijkheid. Na volledig te zijn geïnformeerd komen we samen tot een behandelplan.

Verbeteren van de kwaliteit van leven

Één van de doelen van Endometriose in Balans

Één van de doelen van Endometriose in Balans is de kwaliteit van het leven van endometriose patiënten te verbeteren. De door u ingevulde 'Quality of life score' wordt tijdens het eerste consult met de verpleegkundige besproken. Deze meting wordt met tussenpozen van enkele maanden herhaald zodat het effect van de behandeling op de kwaliteit van leven duidelijk wordt.

Wetenschap

Hoe kunnen we endometriose beter bestrijden?

In samenwerking met het LUMC onderzoeken we aan de hand van Patient Reported Outcomes (PROM's) de effectiviteit van de behandelingen in relatie tot de kwaliteit van leven van de endometriose patiënten. Met de PROM's brengen wij in kaart waar verbetering mogelijk is. De PROM bestaat uit een beknopte set vragen die voor endometriose patiënten relevant is. De anonieme data wordt verwerkt voor half jaarlijkse analyse waarop wij ons zorgproces kunnen evalueren en verbeteren.
Daarnaast participeert Endometriose in Balans in meerdere internationale wetenschappelijke onderzoeken.

Lees meer over onze endometriose onderzoekslijn