Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de diagnose van endometriose. Geschreven door dr Berger

Recent zijn we begonnen met een ‘fusion onderzoek’ om de diagnose endometriose nog beter in beeld te brengen. Gemiddeld duurt het 7-8 jaar na de start van de klachten voordat een vrouw de diagnose endometriose krijgt. Deels is dat omdat het ziektebeeld zich bij een ieder geheel verschillende klachten geeft, maar ook omdat het bij een lichamelijk onderzoek of echografie moeilijk te constateren is. Een MRI onderzoek geeft ook niet in alle situaties duidelijkheid.
Met ons onderzoek willen we de MRI en echografie combineren om te kijken of we de endometriose beter in beeld kunnen brengen. Op deze manier brengen we de beelden van de eerder gemaakte MRI scan samen met de echo en zien deze gelijktijdig op het scherm. Het MRI onderzoek ‘stuurt’ ons hierdoor naar de locatie waar de endometriose zich bevindt, zodat we de juiste plek met de echo zorgvuldig kunnen bekijken.
Door deze methodiek te gebruiken hopen wij de diagnose beter in beeld te brengen en vooral sneller te kunnen vaststellen. Hierdoor zullen wij mede ‘onnodige’ kijkoperaties voorkomen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr Onno Henneman en dr Judith Berger. Voor meer informatie kunt u ons telefonisch bereiken op 070-312 44 89 en vragen naar Gemma Greebe.

Geef een reactie