Medische klachten

Medische klachten

De klachten bij endometriose verschillen van vrouw tot vrouw, variërend van geen tot ernstige klachten. De ernst van de endometriose zegt niets over de ernst van de klachten. Ernstige endometriose met weinig klachten en geringe endometriose met veel klachten komen beide voor. De plaats waar de endometriose zich bevindt is van invloed op de klachten. Naast lichamelijke klachten hebben veel vrouwen ook last van psychische klachten als gevolg van deze aandoening en door de lange periode alvorens de juiste diagnose wordt gesteld.

De meest voorkomende symptomen van endometriose zijn:

  • Extreme menstruatiepijn
  • Chronische vermoeidheid
  • Uitstralende pijn naar de rug of de benen
  • Lusteloosheid
  • Pijn in het midden van de cyclus
  • Pijn bij ontlasten/plassen tijdens de menstruatie
  • Pijn bij de (rechter) schouder tijdens de menstruatie
  • Ongewenste kinderloosheid
  • Meerdere miskramen
  • Pijn tijdens de geslachtsgemeenschap

Als symptomen pas ontstaan tegen het einde van de vruchtbare leeftijd is de kans klein dat deze door endometriose veroorzaakt worden. Meestal ontwikkelen vrouwen met endometriose de eerste symptomen binnen de eerste 2 jaar na start menstruatie

Psychische klachten

Endometriose kan levenskeuzes noodgedwongen veranderen, relaties beïnvloeden en normaal functioneren op het werk of in de vrije tijd in de weg staan. Met een chronische ziekte moet je leren omgaan. Psychische klachten mogen niet worden onderschat.

Eindelijk werd er naar mijn klachten geluisterd. Bij Endometriose in Balans wordt ik erg fijn behandeld en hebben de genaecologen echt kennis van zaken. Lydia (23)

Heeft u last van extreem pijnlijke menstruaties?

Doe de zelftest

Endometriose in balans staat voor:

Multidisciplinair team

Patiënt heeft de regie

Arts en patiënt beslissen samen

Verbeteren van de kwaliteit van leven

Wetenschap

Over onsOnze werkwijzeNeem contact op

The patient is in control

At the wheel and not in the back seat

Kern van de aanpak van Endometriose in Balans is dat de patiënt de regie krijgt over haar behandeling en kan rekenen op de behandeling door professionals en specialisten van verschillende disciplines. Ieder lid van het multidisciplinaire team is gespecialiseerd in endometriose. Zo kan de patiënt samen met haar team uitvinden en bepalen wat in haar situatie het beste behandelplan is. Alvorens patiënten een operatie ondergaan worden zij eerst besproken in het multidisciplinaire overleg.

Multidisciplinair team

We overleggen niet alleen met u, maar stemmen ook met elkaar af

Wij zijn een multidisciplinair team van endometriose specialisten waarin gynaecologie, psychologie, fysiotherapie, pijnbestrijding, urologie, chirurgie, radiologie en diëtetiek samenwerken. We overleggen niet alleen met u, maar stemmen ook met elkaar af. Al onze professionals hebben veel kennis van en ervaring met endometriose. Wij staan niet alleen op de poli, maar ook via e-health klaar om onze patiënten te coachen bij de uitvoering van hun persoonlijk behandelplan.

Arts en patiënt beslissen samen

Het behandelplan wordt gezamenlijk opgesteld

Bij uw eerste bezoek krijgt u te horen of u endometriose heeft. Bij een chronische ziekte als endometriose zijn er vaak verschillende behandelopties. Iedere optie heeft voor- en nadelen. Wat het beste is voor u is mede afhankelijk van uw individuele situatie, persoonlijke prioriteiten en persoonlijkheid. Na volledig te zijn geïnformeerd komen we samen tot een behandelplan.

Verbeteren van de kwaliteit van leven

Één van de doelen van Endometriose in Balans

Één van de doelen van Endometriose in Balans is de kwaliteit van het leven van endometriose patiënten te verbeteren.

Wetenschap

Hoe kunnen we endometriose beter bestrijden?

In samenwerking met het LUMC onderzoeken we aan de hand van Patient Reported Outcomes (PROM's) de effectiviteit van de behandelingen in relatie tot de kwaliteit van leven van de endometriose patiënten. Met de PROM's brengen wij in kaart waar verbetering mogelijk is. De PROM bestaat uit een beknopte set vragen die voor endometriose patiënten relevant is. De anonieme data wordt verwerkt voor half jaarlijkse analyse waarop wij ons zorgproces kunnen evalueren en verbeteren.
Daarnaast participeert Endometriose in Balans in meerdere internationale wetenschappelijke onderzoeken.

Lees meer over onze endometriose onderzoekslijn