Kinderwens en onvruchtbaarheid

Kinderwens en onvruchtbaarheid

Vier op de tien vrouwen die moeilijk zwanger worden, hebben endometriose. In het algemeen geldt: hoe ernstiger en hoe uitgebreider de endometriose, hoe kleiner de kans om zonder medische hulp zwanger te worden.

Op basis van het eerste onderzoek en de diagnose kunt u met uw behandelend arts verschillende mogelijkheden bespreken.

Het verwijderen van endometriose en de daaruit voorgekomen verklevingen door middel van laparoscopische chirurgie, kan de mogelijkheid bieden op een zwangerschap via de natuurlijke weg.

Een tweede mogelijkheid betreft Intra Uteriene Inseminatie (IUI). Dit is de meest toegepaste vruchtbaarheidsbehandeling waarbij de meest actieve zaadcellen kunstmatig in de baarmoeder worden ingebracht. Een voorwaarde voor het slagen van een IUI-behandeling is dat de eileiders doorgankelijk zijn.

Mocht IUI niet mogelijk zijn, dan kan voor In Vitrofertilisatie (IVF) worden gekozen. Hierbij worden een of meer eicellen buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen, waarna de embryo’s in de baarmoeder worden teruggeplaatst. Om de ‘oogst’ van de eicellen zo groot mogelijk te maken, wordt deze behandeling altijd gecombineerd met stimulatie van de eierstokken.

In overleg met uw behandelend arts kunt u doorverwezen worden naar het fertiliteitscentrum in Amsterdam, Den Haag of Utrecht.

Eindelijk werd er naar mijn klachten geluisterd. Bij Endometriose in Balans wordt ik erg fijn behandeld en hebben de genaecologen echt kennis van zaken. Lydia (23)

Heeft u last van extreem pijnlijke menstruaties?

Doe de zelftest

Endometriose in balans staat voor:

Multidisciplinair team

Patiënt heeft de regie

Arts en patiënt beslissen samen

Verbeteren van de kwaliteit van leven

Wetenschap

Over onsOnze werkwijzeNeem contact op

The patient is in control

At the wheel and not in the back seat

Kern van de aanpak van Endometriose in Balans is dat de patiënt de regie krijgt over haar behandeling en kan rekenen op de behandeling door professionals en specialisten van verschillende disciplines. Ieder lid van het multidisciplinaire team is gespecialiseerd in endometriose. Zo kan de patiënt samen met haar team uitvinden en bepalen wat in haar situatie het beste behandelplan is. Alvorens patiënten een operatie ondergaan worden zij eerst besproken in het multidisciplinaire overleg.

Multidisciplinair team

We overleggen niet alleen met u, maar stemmen ook met elkaar af

Wij zijn een multidisciplinair team van endometriose specialisten waarin gynaecologie, psychologie, fysiotherapie, pijnbestrijding, urologie, chirurgie, radiologie en diëtetiek samenwerken. We overleggen niet alleen met u, maar stemmen ook met elkaar af. Al onze professionals hebben veel kennis van en ervaring met endometriose. Wij staan niet alleen op de poli, maar ook via e-health klaar om onze patiënten te coachen bij de uitvoering van hun persoonlijk behandelplan.

Arts en patiënt beslissen samen

Het behandelplan wordt gezamenlijk opgesteld

Bij uw eerste bezoek krijgt u te horen of u endometriose heeft. Bij een chronische ziekte als endometriose zijn er vaak verschillende behandelopties. Iedere optie heeft voor- en nadelen. Wat het beste is voor u is mede afhankelijk van uw individuele situatie, persoonlijke prioriteiten en persoonlijkheid. Na volledig te zijn geïnformeerd komen we samen tot een behandelplan.

Verbeteren van de kwaliteit van leven

Één van de doelen van Endometriose in Balans

Één van de doelen van Endometriose in Balans is de kwaliteit van het leven van endometriose patiënten te verbeteren.

Wetenschap

Hoe kunnen we endometriose beter bestrijden?

In samenwerking met het LUMC onderzoeken we aan de hand van Patient Reported Outcomes (PROM's) de effectiviteit van de behandelingen in relatie tot de kwaliteit van leven van de endometriose patiënten. Met de PROM's brengen wij in kaart waar verbetering mogelijk is. De PROM bestaat uit een beknopte set vragen die voor endometriose patiënten relevant is. De anonieme data wordt verwerkt voor half jaarlijkse analyse waarop wij ons zorgproces kunnen evalueren en verbeteren.
Daarnaast participeert Endometriose in Balans in meerdere internationale wetenschappelijke onderzoeken.

Lees meer over onze endometriose onderzoekslijn