Endometriose in Balans en LUMC bundelen krachten

Expertisecentrum Endometriose in Balans (EiB) van HMC en het LUMC bundelen hun krachten om de zorg voor patiënten met endometriose nog verder te verbeteren.

De samenwerking houdt onder andere in, dat patiënten die een hoog complexe endometriose chirurgische behandeling moeten ondergaan, gecentraliseerd worden geopereerd in het EiB. De afdeling gynaecologie van LUMC participeert sinds januari in het gezamenlijke multidisciplinair overleg zodat alle endometriose patiënten in het EiB en LUMC maximaal profiteren van de expertise van beide centra. Ook op het gebied van opleidingen zal worden samengewerkt waarbij fellowships in zowel Den Haag als Leiden kunnen plaatsvinden. Het EiB zal ook gebruikmaken van de infrastructuur, kennis en expertise van het LUMC op onderzoeksgebied.

“De patiënten met endometriose kunnen hierdoor nog sneller en effectiever worden behandeld,” vertellen gynaecoloog Noortje Paridaans van EiB en Dries Twijnstra van het LUMC. “We bundelen onze krachten in de diagnoses, de holistische aanpak die ons centrum kenmerkt en op het gebied van onderzoek en opleiden. Zo brengen we de juiste zorg op de juiste plek, waarbij we optimaal gebruikmaken van elkaars kwaliteiten.”

Geef een reactie