About us

Endometriose in Balans

Endometriose in Balans was formally established in March, 2018 by three highly experienced consultants who had been specialising in the management of endometriosis for many years. It has in a very short time become one of the largest centres in Europe dealing with the very worst forms of endometriosis.

In general, endometriosis takes too long to diagnose, is under-staged and under-treated. On average it takes 6-8 years for women to receive a diagnosis but, even worse, this delay is 12-14 years for those women with the very worst disease involving their bowel.

Most gynaecologists treat women with endometriosis alongside those with other gynaecological conditions and also women who are pregnant but Endometriose in Balans is a specialist endometriosis-specific service and deals with no other condition.

We work in a multi specialty team involving endometriosis surgeons, bowel surgeons, urologists, radiologists, pain specialists, fertility specialists, clinical psychologist, physiotherapist, dietician and specialist nurses. Working together with patients we are able to offer all available treatments for endometriosis whatever the needs of the woman and whatever the severity of the disease.

Our philosophy is that while we are able to offer all available treatments to women with the most severe endometriosis whether involving the bowel, urinary tract, chest or pelvic nerves, we believe that the treatment must always be led by the individual woman with our team acting as her adviser and that she is, at all times, the controller of her treatment.

Although operational for a relatively short time, Endometriose in Balans is recognised within the Netherlands with STZ status (the only clinic in the country with this status which recognises a high level of specialisation suitable for taking tertiary referrals) and in March, 2020 received the approbation of the European Endometriosis League being accredited as one of a small number of specialist endometriosis services in Europe deemed to be of highest level of clinical and academic excellence.

Endometriose in Balans is also very active in training and research, training the next generation of endometriosis specialists and leading the way in terms of investigation into endometriosis. As our patient, your on-going care and response to treatment will be monitored to determine the best long-term solutions for you: in fine, your wellbeing is our passion.

Queen Máxima opens Endometriosie in Balans expertise centre

On Thursday 15 March, Queen Máxima opened the centre of expertise Endometriose in Balans in HMC Bronovo. Watch the video of the official opening of Endometriose in Balans on the right.

Research among our patients

The experience of patients in the different phases of the treatment process is recorded via validated questionnaires. The results are discussed structurally and we use this to continuously improve the quality of care in our centre. View the patient journey document here (pdf).

Team

M. Smeets

Gynaecoloog

'Doordat het nu nog meer dan 7 jaar duurt eer bij een vrouw de juiste diagnose wordt gesteld, worden zij 'vermaakt' tot slachtoffer en raakt zij volledig de regie kwijt. Door inzet van al onze chirurgische expertise en vaardigheden, opgedaan tijdens o.a. de opleiding voor mediator en strategisch coach, denk ik dat wij het verschil kunnen maken. Uiteraard door de vrouw centraal te stellen en vanaf het eerste contact te trachten haar de regie terug te geven over haar ziekte en haar leven.'

J. Rhemrev

Gynaecoloog

'Al sedert mijn opleiding aan de VU in Amsterdam zag ik dat endometriose niet overal de aandacht kreeg die het verdiende. Door de expertise die ik heb opgedaan als hoofd van de fertiliteitskliniek in Bronovo en mijn participatie in het team van laparoscopische chirurgen denk ik een waardevolle bijdrage te leveren aan Endometriose in Balans.'

J. English

Gynaecoloog

'Tussen de 35.000 en 75.000 vrouwen in Nederland lijden aan een ernstige vorm van endometriose waarbij darmen en/of blaas zijn aangetast. Mijn specifieke interesse is om deze ernstige vorm van de ziekte te behandelen door middel van complexe en ingrijpende laparoscopische chirurgie waarbij zoveel mogelijk zenuwen in de omgeving van het aangetaste weefsel gespaard blijven. Deze vorm van chirurgie wordt slechts op enkele plaatsen in Nederland toegepast.'

N. Paridaans

Gynaecoloog, Chef de clinique / Fellow

'Endometriose is een aandoening die vrouwen raakt op vele facetten; lichamelijk en sociaal emotioneel. lk vind het belangrijk om dit niet alleen medisch inhoudelijk te benaderen, maar waar nodig ook overige ondersteuning te bieden. Mijn streven is om met aandacht en kennis, samen de meest optimale behandeling op te stellen.'

M. Blikkendaal

Gynaecoloog in opleiding

'De patiënte zelf zoveel mogelijk de regie over haar ziekte kunnen laten nemen, dat vind ik belangrijk. Dankzij de multidisciplinaire opzet van dit expertisecentrum kunnen wij dat voor een moeilijk behandelbare aandoening als endometriose nastreven. Daarom moeten wij onderzoek blijven doen om nog meer over endometriose te weten te komen en dat combineren met e-health toepassingen om onze patiënten meer inzicht in hun ziekte te geven.'

I. den Haring-Pas

Doktersassistente

'Ik ben vaak de eerste die de patiënte te woord staat. Daarom is het belangrijk om het contact op een zo vriendelijk mogelijke wijze te doen. lk vind het zeer leuk om mensen te begeleiden in alle afspraken die gemaakt moeten worden.'

G. Greebe

Secretaris EIB, coördinator

'Mijn taak is om er voor te zorgen dat de patiënten bij ons in een 'warm bad' terecht komen en de service zo optimaal mogelijk is. Tevens ben ik verantwoordelijk voor deze website en dient deze als een up-to-date informatiebron waarmee men kan deelnemen in ons forum en vragen kan stellen aan onze specialisten. Als alles goed is geregeld, ligt de aandacht daar waar die moet zijn: bij de patiënt. Dat is waarvoor ik sta.'

A. Meus-Petrie

Verpleegkundige

'Mijn taak als verpleegkundige op de poli is er zorg voor te dragen dat het intake gesprek tussen mij en de patiënt goed verloopt. Door het intake gesprek te voeren wil ik de patiënt het gevoel geven dat zij er niet alleen voor staat en dat wij als kliniek er zorg voor willen dragen om samen tot een goed behandelplan te komen. lk ben verantwoordelijk voor het intake gesprek, de operatieplanning en het voorlichtingsgesprek'

I. Ronhaar

Verpleegkundige

'Omgaan met chronische buikpijn of pijn tijdens de menstruatie is afhankelijk van medische en psychische factoren. Als verpleegkundige ga ik met U in gesprek om d.m.v. een intake en Uw gegevens zorgvuldig te documenteren. De uitdaging voor mij als verpleegkundige is dat ik tijd en aandacht kan geven, dat maakt deze poli bijzonder.'

K. Belgacem

Verpleegkundige

'Behalve de lichamelijke klachten, zijn er ook een heleboel emotionele klachten bij endometriose patiënten. Naarmate ik langer spreek met patiënten, merk ik dat er een rust over hen heen komt, eindelijk begrip. Het geeft mij voldoening om te zien dat ze het gevoel hebben op de juiste plek te zijn.'

J. den Otter

Diëtist

‘Voeding is maatwerk en dat geldt zeker voor dieetadviezen bij chronische buikklachten bij endometriose. Een juist aangepaste voeding kan klachten verminderen en de kwaliteit van leven aanmerkelijk verbeteren. Zeker als u nog een operatie moet ondergaan is een goede conditie van belang. Een optimale voeding is essentieel voor een sneller herstel. In overleg met u stel ik het dieetadvies samen dat aangepast is aan uw medische en persoonlijke omstandigheden.’

B. Merks

Uroloog

Als uroloog ben ik verantwoordelijk voor de urinewegen die betrokken kunnen zijn bij de endometriose. Door onze patiënten in het speciale team te bespreken en te behandelen, krijgen ze de optimale behandeling voor de vaak complexe situaties.'

J.W.A. Oosterhuis

Chirurg

'Ernstige endometriose kan organen treffen als darmen of longen (thoracale endometriose). Als chirurg met expertise in darm- en longchirurgie ben ik daarom betrokken bij het expertisecentrum Endometriose In Balans.'

C. Van der Grijp – Baneke

Bekkenfysiotherapeute

'Endometriose gooit uw leven en de plannen die u had voor de toekomst overhoop. Als bekkenfysiotherapeute en als coach probeer ik samen met u en met de andere disciplines van ons medisch behandelcentrum een weg te vinden hoe u de klachten kunt verminderen en hoe u ondanks de klachten een waardevol leven kunt leiden.'

C. Lutters

Psychotherapeut

'Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Endometriose is een chronische ziekte en kan bij elke vrouw, in elke levensfase een andere invloed hebben. Iedereen heeft andere persoonlijkheidskenmerken en gaat op zijn eigen manier met moeilijke situaties en ziekte om. Als psycholoog vind ik het van belang dat er aandacht is voor die vrouwen die de psychische klachten als gevolg van de endometriose als belastend en beperkend ervaren.'

F.W. Jansen

Gynaecoloog

'Endometriose is een aandoening met vele klinische verschijningsvormen en de klachten zijn helaas niet altijd direct vanuit onze medische en anatomische kennis te verklaren. Deze ingewikkelde balans behoeft in mijn optiek een wetenschappelijke basis, zodat de patiënten verder geholpen kunnen worden. Met de insteek van de wetenschappelijke benadering hopen wij meer inzicht te krijgen in wat endometriose allemaal doet en kunnen wij zo ook nóg betere behandelingstrajecten opzetten.'

C.M.A. Huisman

Gynaecoloog in opleiding

Als patiënten eindelijk erkend worden in hun klachten, zie ik wat een last er van hun schouders valt. Met een op maat gemaakt behandelplan kan de blik weer op de toekomst gericht worden. Ik vind het waardevol om onderdeel van dat traject te zijn waarbij de patiënt 'in the lead' is en wij als team haar zoveel mogelijk ondersteunen. De zichtbare verbetering geeft veel voldoening en de samenwerking met het gepassioneerde team motiveert om steeds de beste zorg te leveren.'

J. Metzemaekers

Onderzoeker

Mijn rol bij Endometriose in Balans is het doen van wetenschappelijk onderzoek. Middels vragenlijsten willen wij onderzoeken hoe effectief de behandeling is in relatie tot kwaliteit van leven verbetering. De voortgang in kwaliteit van leven kunt u zelf inzien via de link in de email, daarom is het van belang dat u de vragenlijsten invult. Voor vragen over de vragenlijsten kunt u altijd bij mij terecht.'

P.M. Groenendijk

Uroloog

'Mijn taak binnen het endometriose team is het samenvoegen van de bevindingen bij de verschillende radiologische onderzoeken om een endometriose “landkaart” aan te kunnen geven aan het team. Een voortdurende zoektocht naar verbetering van de technieken helpt ons hopelijk om patiënten in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen helpen.'