A. Meus-Petrie

‘Mijn taak als verpleegkundige op de poli is er zorg voor te dragen dat het intake gesprek tussen mij en de patiënt goed verloopt. Door het intake gesprek te voeren wil ik de patiënt het gevoel geven dat zij er niet alleen voor staat en dat wij als kliniek er zorg voor willen dragen om samen tot een goed behandelplan te komen. lk ben verantwoordelijk voor het intake gesprek, de operatieplanning en het voorlichtingsgesprek’