Homepage

Expertisecentrum

 

Expertisecentrum

 

Endometriose in Balans

Mededeling:

Vanaf heden vindt de endometriosezorg plaats in het HMC in Den Haag onder de naam HMC Endometriosecentrum. 

Een zeer deskundig en ervaren multidisciplinair staat klaar om de beste zorg te leveren, van intake tot aan grote operaties (samen met chirurgen en urologen).

Informatie vindt u op de volgende link https://www.haaglandenmc.nl/afdeling/hmc-endometriosecentrum/

Voor diagnose en behandeling van endometriose 088 979 44 89
ma t/m vr van 08.30 – 12.00 uur en van 13.30 – 16.30 uur.
endometriose@haaglandenmc.nl
(vermeld telefoonnummer en patiëntnummer)

 

Endometriose is een goedaardige, chronische aandoening die bij 10% van alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd voorkomt. In Nederland gaat het naar schatting om 400.000 vrouwen. Bij vrouwen met endometriose groeit weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies ook buiten de baarmoeder. Hierdoor kunnen verschillende organen (of orgaansystemen) aangetast zijn. De klachten bij endometriose verschillen van vrouw tot vrouw. Variërend van (buik)pijn en vruchtbaarheidsproblematiek, tot problemen met plassen of het hebben van het ontlasting (Klik hier voor meer informatie over de potentiële symptomen). Deze variatie maakt dat de ziekte lastig te herkennen is voor artsen: Hoewel endometriose vaak al binnen 2 jaar na de eerste menstruatie klachten geeft, duurt het gemiddeld 8 jaar voordat een vrouw een diagnose heeft.

Wij zijn een expertisecentrum (klik hier voor onze werkwijze) voor vrouwen met endometriose en bieden een holistische benadering van de ziekte en de klachten. Wij werken in een multidisciplinair team van gynaecologen (endometriose chirurgen), darmchirurgen, urologen, radiologen, pijnspecialisten, fertiliteit specialisten, een klinisch psycholoog, diëtist, bekkenbodemfysiotherapeut en gespecialiseerde verpleegkundigen. Hierdoor is het mogelijk alle beschikbare behandelingen aan te bieden en deze af te stemmen op de wensen van de patiënt en de ernst van de ziekte.

Wij zijn er van overtuigd dat de vrouw in de lead dient te staan van haar ziekte en haar behandeling, ongeacht de uitgebreidheid van de endometriose. Wij hanteren het principe van ‘shared decision making’ en zetten de vrouw hiermee in de regie. Als professional nemen wij de rol van coach in.

Over ons

Expertisecentrum

EIB is in 2018 opgericht als aparte afdeling binnen het HMC Bronovo Ziekenhuis in Den Haag. Wij zijn in maart 2020 gecertificeerd door de European Endometriosis League als center of excellence, als een van de weinige endometriose gespecialiseerde centra in Europa.

Door alle professionals onder te brengen in één centrum staan wij garant voor een zeer hoge kwaliteit van uw zorg.

Forum
Endometriose in Balans biedt een online platform voor het uitwisselen van informatie met lotgenoten en deskundigen. Het multidisciplinaire team is actief op dit forum.

Patiënt heeft de regie

Multidisciplinair team

Arts en patiënt beslissen samen

Verbeteren van de kwaliteit van leven

Wetenschap

The patient is in control

At the wheel and not in the back seat

Kern van de aanpak van Endometriose in Balans is dat de patiënt de regie krijgt over haar behandeling en kan rekenen op de behandeling door professionals en specialisten van verschillende disciplines. Ieder lid van het multidisciplinaire team is gespecialiseerd in endometriose. Zo kan de patiënt samen met haar team uitvinden en bepalen wat in haar situatie het beste behandelplan is. Alvorens patiënten een operatie ondergaan worden zij eerst besproken in het multidisciplinaire overleg.

Multidisciplinair team

We overleggen niet alleen met u, maar stemmen ook met elkaar af

Wij zijn een multidisciplinair team van endometriose specialisten waarin gynaecologie, psychologie, fysiotherapie, pijnbestrijding, urologie, chirurgie, radiologie en diëtetiek samenwerken. We overleggen niet alleen met u, maar stemmen ook met elkaar af. Al onze professionals hebben veel kennis van en ervaring met endometriose. Wij staan niet alleen op de poli, maar ook via e-health klaar om onze patiënten te coachen bij de uitvoering van hun persoonlijk behandelplan.

Arts en patiënt beslissen samen

Het behandelplan wordt gezamenlijk opgesteld

Bij uw eerste bezoek krijgt u te horen of u endometriose heeft. Bij een chronische ziekte als endometriose zijn er vaak verschillende behandelopties. Iedere optie heeft voor- en nadelen. Wat het beste is voor u is mede afhankelijk van uw individuele situatie, persoonlijke prioriteiten en persoonlijkheid. Na volledig te zijn geïnformeerd komen we samen tot een behandelplan.

Verbeteren van de kwaliteit van leven

Één van de doelen van Endometriose in Balans

Één van de doelen van Endometriose in Balans is de kwaliteit van het leven van endometriose patiënten te verbeteren.

Wetenschap

Hoe kunnen we endometriose beter bestrijden?

In samenwerking met het LUMC onderzoeken we aan de hand van Patient Reported Outcomes (PROM's) de effectiviteit van de behandelingen in relatie tot de kwaliteit van leven van de endometriose patiënten. Met de PROM's brengen wij in kaart waar verbetering mogelijk is. De PROM bestaat uit een beknopte set vragen die voor endometriose patiënten relevant is. De anonieme data wordt verwerkt voor half jaarlijkse analyse waarop wij ons zorgproces kunnen evalueren en verbeteren.
Daarnaast participeert Endometriose in Balans in meerdere internationale wetenschappelijke onderzoeken.

Lees meer over onze endometriose onderzoekslijn

Endometriose in Balans App

Endometriose in balans heeft een eigen app ontwikkeld. Deze app begeleidt u door het zorgtraject met alle informatie. Ga met uw smartphone naar de App Store of Google Play om de app te downloaden. Deze is te vinden onder ‘Patient Journey App’. Wanneer u deze heeft gedownload kunt u ons centrum selecteren (Endometriose in Balans) via de zoekfunctie.

J. Rhemrev - Gynaecoloog

Endometriose verdient meer aandacht

Al sedert mijn opleiding aan de VU in Amsterdam zag ik dat endometriose niet overal de aandacht kreeg die het verdiende. Door de expertise die ik heb opgedaan als hoofd van de fertiliteitskliniek in Bronovo en mijn participatie in het team van laparoscopische chirurgen denk ik een waardevolle bijdrage te leveren aan Endometriose in Balans.

J. English

Superieure chirurgie

'Tussen de 35.000 en 75.000 vrouwen in Nederland lijden aan een ernstige vorm van endometriose waarbij darmen en/of blaas zijn aangetast. Mijn specifieke interesse is om deze ernstige vorm van de ziekte te behandelen door middel van complexe en ingrijpende laparoscopische chirurgie waarbij zoveel mogelijk zenuwen in de omgeving van het aangetaste weefsel gespaard blijven. Deze vorm van chirurgie wordt slechts op enkele plaatsen in Nederland toegepast.'