Homepage

Expertisecentrum

 

Expertisecentrum

 

Endometriose in balans

Expertisecentrum in het ziekenhuis

Endometriose is een chronische ziekte die bij 10% van alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd voorkomt. De klachten bij endometriose verschillen van vrouw tot vrouw. De volgende symptomen komen vaak voor: extreem pijnlijke menstruaties, heftige menstruaties en buikpijn. Klik hier voor meer informatie over de potentiële symptomen.

In 2019 hebben wij 1473 patiënten met endometriose behandeld. Endometriose in Balans (EiB) is gevestigd in het ziekenhuis HMC locatie Bronovo in Den Haag. Al onze professionals hebben veel kennis van en ervaring met endometriose.

Patiënt heeft de regie

Multidisciplinair team

Arts en patiënt beslissen samen

Verbeteren van de kwaliteit van leven

Wetenschap

Patiënt heeft de regie

Aan het stuur in plaats van op de achterbank

Kern van de aanpak van Endometriose in Balans is dat de patiënt de regie krijgt over haar behandeling en kan rekenen op de behandeling door professionals en specialisten van verschillende disciplines. Ieder lid van het multidisciplinaire team is gespecialiseerd in endometriose. Zo kan de patiënt samen met haar team uitvinden en bepalen wat in haar situatie het beste behandelplan is. Alvorens patiënten een operatie ondergaan worden zij eerst besproken in het multidisciplinaire overleg.

Multidisciplinair team

We overleggen niet alleen met u, maar stemmen ook met elkaar af

Wij zijn een multidisciplinair team van endometriose specialisten waarin gynaecologie, psychologie, fysiotherapie, pijnbestrijding, urologie, chirurgie, radiologie en diëtetiek samenwerken. We overleggen niet alleen met u, maar stemmen ook met elkaar af. Al onze professionals hebben veel kennis van en ervaring met endometriose. Wij staan niet alleen op de poli, maar ook via e-health klaar om onze patiënten te coachen bij de uitvoering van hun persoonlijk behandelplan.

Arts en patiënt beslissen samen

Het behandelplan wordt gezamenlijk opgesteld

Bij uw eerste bezoek krijgt u te horen of u endometriose heeft. Bij een chronische ziekte als endometriose zijn er vaak verschillende behandelopties. Iedere optie heeft voor- en nadelen. Wat het beste is voor u is mede afhankelijk van uw individuele situatie, persoonlijke prioriteiten en persoonlijkheid. Na volledig te zijn geïnformeerd komen we samen tot een behandelplan.

Verbeteren van de kwaliteit van leven

Één van de doelen van Endometriose in Balans

Één van de doelen van Endometriose in Balans is de kwaliteit van het leven van endometriose patiënten te verbeteren. De door u ingevulde 'Quality of life score' wordt tijdens het eerste consult met de verpleegkundige besproken. Deze meting wordt met tussenpozen van enkele maanden herhaald zodat het effect van de behandeling op de kwaliteit van leven duidelijk wordt.

Wetenschap

Hoe kunnen we endometriose beter bestrijden?

In samenwerking met het LUMC onderzoeken we aan de hand van de Consumer Quality Index (CQI) de effectiviteit van de behandelingen in relatie tot de kwaliteit van leven van de endometriose patiënten. Met de CQI brengen wij in kaart waar verbetering mogelijk is. De CQI bestaat uit een beknopte set vragen die voor endometriose patiënten relevant is. De anonieme data wordt verwerkt voor half jaarlijkse analyse waarop wij ons zorgproces kunnen evalueren en verbeteren.
Daarnaast participeert Endometriose in Balans in meerdere internationale wetenschappelijke onderzoeken.

Dr Smeets heeft een persoonlijke benadering waarbij ze ook heel zakelijk/feitelijk blijft. Heel prettig én professioneel wat mij betreft - Iris (29)

Endometriose in Balans App

Endometriose in balans heeft een eigen app ontwikkelt. Deze app begeleidt je door het zorgtraject met alle informatie. Ga met je smartphone naar de Apple of Google store om de app te downloaden.

M. Smeets, Gynaecoloog

De vrouw staat bij mij altijd centraal

Doordat het nu nog meer dan 7 jaar duurt eer bij een vrouw de juiste diagnose wordt gesteld, worden zij 'vermaakt' tot slachtoffer en raakt zij volledig de regie kwijt. Door inzet van al onze chirurgische expertise en vaardigheden, opgedaan tijdens o.a. de opleiding voor mediator en strategisch coach, denk ik dat wij het verschil kunnen maken. Uiteraard door de vrouw centraal te stellen en vanaf het eerste contact te trachten haar de regie terug te geven over haar ziekte en haar leven.

J. Rhemrev - Gynaecoloog

Endometriose verdiend meer aandacht

Al sedert mijn opleiding aan de VU in Amsterdam zag ik dat endometriose niet overal de aandacht kreeg die het verdiende. Door de expertise die ik heb opgedaan als hoofd van de fertiliteitskliniek in Bronovo en mijn participatie in het team van laparoscopische chirurgen denk ik een waardevolle bijdrage te leveren aan Endometriose in Balans.

J. English

Superieure chirurgie

'Tussen de 35.000 en 75.000 vrouwen in Nederland lijden aan een ernstige vorm van endometriose waarbij darmen en/of blaas zijn aangetast. Mijn specifieke interesse is om deze ernstige vorm van de ziekte te behandelen door middel van complexe en ingrijpende laparoscopische chirurgie waarbij zoveel mogelijk zenuwen in de omgeving van het aangetaste weefsel gespaard blijven. Deze vorm van chirurgie wordt slechts op enkele plaatsen in Nederland toegepast.'